Bắp nếp

55,000 VNĐ

Bắp được trồng trên đất canh tác đậu phộng mùa trước , đậu nhổ lên trồng bắp, thuận tự nhiên và không hề sử dụng một phương pháp hóa học nào kể cả thuốc diệt cỏ.

Danh mục: