Bơ năm lóng

12,000 VNĐ

Bề ngoài thon dài, đặc biệt cơm vàng óng sánh mịn, ngoài độ sáp cao. Bơ năm lóng còn có thêm độ ngọt của bơ sáp cổ. Mà các loại bơ khác khó có được.

Danh mục: