Bưởi diễn

11,000 VNĐ

Bưởi diễn Phú Diễn, Hà Nội, đảm bảo chính gốc Bưởi Diễn.

Danh mục: