Bưởi đường cam

Bưởi đường cam Tân Triều quả chắc, nặng và mỏng vỏ

Danh mục: