Cam Canh

100,000 VNĐ

Xuất xứ: Sản phẩm nhập khẩu
Đơn vị tính: Kg
Sử dụng: Dùng tươi
Bảo quản: Bảo quản ngăn mát tủ lạnh.