Dưa lưới Hà Lan

Dưa lưới Hà Lan canh tác hướng hữu cơ thuộc họ bầu bí, có hình dáng dài tròn

Danh mục: