Dưa lưới Huỳnh Long

Dưa lưới Huỳnh Long canh tác hướng hữu cơ thuộc họ bầu bí, có hình dáng dài bầu dục.

Danh mục: