Dưa lưới TL3

Dưa lưới TL3 canh tác hướng hữu cơ thuộc họ bầu bí, có hình dáng dài tròn

Danh mục: