Heo sọc dưa một nắng

Ba rọi một nắng là phần thịt ba rọi của heo sọc dưa, loại heo hay được nuôi thả của bà con dân tộc vùng cao nguyên. 

Danh mục: