Khoai lang mật

45,000 VNĐ

100% khoai chất lượng: không sùng, sâu, mọt

Danh mục: