Mận Thiên Phước

75,000 VNĐ

Mận thiên phước còn có cái tên khác là mận ngủ mùng , loại mận này chủ yếu là xuất khẩu trái đều nhau và được canh tác theo tiêu chuẩn Vietgap ,

Danh mục: