Măng le khô

Măng le là đặc ruột, ăn rất ngọt, “giòn”, không đắng cũng không chát. Măng le thuộc “hàng hiếm” ở các phiên chợ. Người ta ví, ăn măng le giống như ăn thịt gà ta thả vườn.

Danh mục: