Nước dứa ép nguyên chất

45,000 VNĐ

Dứa canh tác hoàn toàn hữu cơ. Nước ép dứa nguyên chất có thể pha làm 2 ly nước to thêm đá mà vẫn đậm đà

Danh mục: