Quýt đường hữu cơ

60,000 VNĐ

Quýt đường cây lâu năm trên 10 năm tuổi. Đã được chuyển đổi sang trồng thuần hữu cơ 9 tháng, không phun xịt, không phân bón hóa học.

Danh mục: