Sầu chuồng bò

Sầu chuồng bò với hình dáng quả tròn, các múi đều, vỏ mỏng hạt lép hoặc hạt to với phần cơm rất mịn và cơm sầu chuồng bò màu kem.

Danh mục: