Sầu sữa

140,000 VNĐ

Sầu riêng sạch, được chăm sóc kĩ càng từ khâu chăm sóc đến thu hoạch

Danh mục: