Táo Rockit

140,000 VNĐ

Táo rockit size thì 4 hoặc 5 quả trong một ống rất vừa một lần ăn.