Vú sữa tím xưa

Vú sữa tím xưa giống lò rèn xưa quả nhỏ, màu tím, thịt mềm ngọt.

Danh mục: