Xoài Cát Hòa Lộc Loại 1

150,000 VNĐ

Xuất xứ: Sản phẩm nhập khẩu
Đơn vị tính: Kg
Sử dụng: Dùng tươi
Bảo quản: Bảo quản ngăn mát tủ lạnh.

 

 

Danh mục: